Kajian Kitab Kuning

          

MTs Wahid Hasyim Balung yang berada di bawah Naungan Yayasan Pendidikan Islam Abdul Wahid Hasyim memiliki program kajian kitab kuning karena di Lembaga pendidikan Yaspi Abdul Wahid Hasyim terdapat pondok pesantren Abdul Wahid Hasyim.
Dalam pelaksanaannya kajian kitab kuning dimasukkan dalam kurikulum sehingga selain pelajaran Pendidikan Agama Islam ( Alqur’an, Aqidah Akhlaq, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab ) terdapat tambahan pendidikan Madrasah Diniyah yang kitabnya di sesuaikan dengan kondisi siswa – siswi yang ada, dimana input yang ada di Madrasah terdapat Siswa yang berasal dari MI dan juga dari SD sehingga untuk penyesuaian madrasah memberikan pembelajaran materi kepesantrenan kepada peserta didik yang mudah di pahami oleh mereka.
Kitab yang di berikan pada peserta didik antara lain : Fiqih Wadi’, Tarikh, Akhlaq lil Banin, Aqidatul Awam, Awamil dan Ta’limul Muta’allim, dimana semua itu tujuannya  adalah bagaimana output yang dihasilkan dari MTs Wahid Hasyim Balung, tidak hanya cerdas dan pintar dalam ilmu pengetahuan namun juga mempunyai bekal keagamaan yang cukup untuk masa depan peserta didik apabila kembali pada masyarakat.